“รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” Together Learning: Sufficiency Living

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. กลุ่มผู้ที่นำมาเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2557, 2558
  2. กลุ่มโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  3. กลุ่มศึกษานิเทศก์ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  4. กลุ่มสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาทั่วไปที่สนใจในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมในงาน

วันที่ สถานที่
5 - 7 ต.ค. 59 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต
14 - 16 ต.ค. 59 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
18 - 20 ต.ค. 59 โรงแรมรามาการ์เดน กทม.
30 ต.ค.-1 พ.ย. 59 โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สถานศึกษาพอเพียง/ศรร./BP57/BP58/IP59/ศึกษานิเทศก์/องค์กรภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงาน ปศพพ.ด้านการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ

 
  • นิทรรศการห้องเรียนพอเพียง : นิทรรศการจาก
    ศูนย์การเรียนรู้ และภาคีขับเคลื่อนงาน ปศพพ.
  • ห้องเสวนาที่หลากหลายเพื่อศึกษาความสำเร็จของโรงเรียนอื่นๆที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ต่างๆ
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สถานศึกษาพอเพียง เช่น Poster Presentation BP57-58
  • การนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 2559 ในรอบสุดท้าย

 
×