เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

รวมพลสังคมแห่งความพอเพียง เผยแพร่เรื่องราวกิจกรรมที่ลงมือทำจริง ต้นแบบการปฏิบัติของแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืน

ทำความรู้จักกับเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ค้นหารายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง อ่านเรื่องราวกิจกรรมความพอเพียงที่ลงมือทำจริง ส่งต่อจากเครือข่ายความพอเพียง

รวมพลคนพอเพียง

กิจกรรมความพอเพียงของคนพอเพียง ความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง เผยแพร่ส่งต่อแนวคิดชีวิตที่เข้มแข็งยั่งยืนและแนวปฏิบัติในการเป็นสถานศึกษาพอเพียง