ปฏิทินกิจกรรมพอเพียง

รวบรวมทุกกิจกรรม ทันทุกกิจกรรมใหม่ รวมพลังปลูกฝังแนวคิดยั่งยืนร่วมมือกันสู่การใช้ชีวิตในแบบพอเพียง

ประเภทกิจกรรม

เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อการเรียนรู้
โครงการเกี่ยวกับในหลวง