ข่าวจากเรา

บอกข่าวเล่าเรื่องของความพอเพียง ส่งต่อผลงานสู่สังคม ปลูกความเข้าใจแนวคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน

01.08.2561

ประกาศ งดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี 2561

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

2881

25.07.2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 8 ปี 2561

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

2274

21.07.2561

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พอเพียงสู่สากล

ข่าวจากเรา

1210

24.07.2561

พอเพียงสู่สากล UNESCO Education 2030

พอเพียงสู่สากล

ข่าวจากเรา

1141

16.07.2561

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทพพ.6

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

1315

prev
next

11.04.2561

ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

icon-eye 3,004

11.04.2561

ร่าง หลักสูตรการเงินพอเพียง “เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง”

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

icon-eye 3,519

11.04.2561

โครงการ Fin. ดี We can do!!!

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

icon-eye 1,456
1 2 3 4 5 ... 13