detail-img

การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

           วันอังคารที่ 11 ก.ย. 61 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมมือกับเซ็นทรัล กรุ๊ป จัดการฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ School Agent ของเซ็นทรัล กรุ๊ป ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ดร.มลฤดี สระฏัน นักวิชาการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และคุณลุงธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา ที่องค์กรภาคธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาร่วมกันอย่างยั่งยืน

detail-img
detail-img
detail-img

เซ็นทรัล ทำ

detail-img
detail-img
detail-img