detail-img

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ขึ้นเวทีเสวนาโดยรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ “consumerism and sustainable development”

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

Education 2030 UNESCO
————————-

             สืบเนื่องจาก ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองกูรีตีบา ประเทศบราซิลที่ผ่านมานั้น เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 UNESCO ได้จัดประชุม Education 2030 หัวข้อ “The Future of Education for Sustainable Development” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากประเทศสมาชิกทั่วโลก ซึ่งในครั้งนี้ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญจากองค์กร UNESCOขึ้นเวทีเสวนาโดยรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ“consumerism and sustainable development” ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดสำหรับกิจกรรมการประชุม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

detail-img
detail-img
detail-img

Education 2030 UNESCO

detail-img
detail-img
detail-img