detail-img

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ภาคกลาง ค่าย 2

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ภาคกลาง ค่าย 2
 
ค่ายที่ 2 ระดับประถมศึกษา
 
ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2559
 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
detail-img
detail-img
detail-img

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

detail-img
detail-img
detail-img