detail-img

ภาคกลาง ค่ายที่ 1

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ภาคกลาง
 
ค่ายที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2559 
 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
detail-img
detail-img
detail-img

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

detail-img
detail-img
detail-img