ข่าวจากเรา

บอกข่าวเล่าเรื่องของความพอเพียง ส่งต่อผลงานสู่สังคม ปลูกความเข้าใจแนวคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน

18.01.2560

ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

ข่าวสำคัญ

ข่าวจากเรา

3424

02.12.2560

รูปภาพรับโล่รางวัล สำหรับ สปล. และ ศรร. ปี 2559

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

1687

01.12.2560

งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

1313

05.12.2560

หลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ภาคกลาง

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

932

01.11.2560

ประกาศ ผลการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

4341

prev
next
1 2 3 4 5 ... 12