ข่าวจากเรา

บอกข่าวเล่าเรื่องของความพอเพียง ส่งต่อผลงานสู่สังคม ปลูกความเข้าใจแนวคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน

18.01.2560

ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

ข่าวสำคัญ

ข่าวจากเรา

2945

02.12.2560

รูปภาพรับโล่รางวัล สำหรับ สปล. และ ศรร. ปี 2559

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

1097

01.12.2560

งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

624

05.12.2560

หลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ภาคกลาง

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

448

01.11.2560

ประกาศ ผลการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

3878

prev
next

25.12.2560

โครงการ Fin. ดี We can do!!!

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

icon-eye 225

25.12.2560

แนะนำ หนังสือ THE VISIONARY ถอดรหัสพระมหากษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

icon-eye 208

25.12.2560

หลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ภาคกลาง

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

icon-eye 448

25.12.2560

รูปภาพรับโล่รางวัล สำหรับ สปล. และ ศรร. ปี 2559

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

icon-eye 1,097

25.12.2560

งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

icon-eye 624
1 2 3 4 5 ... 10