ข่าวจากเรา

บอกข่าวเล่าเรื่องของความพอเพียง ส่งต่อผลงานสู่สังคม ปลูกความเข้าใจแนวคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน

01.08.2561

ประกาศ งดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี 2561

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

2115

25.07.2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 8 ปี 2561

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

1761

21.07.2561

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พอเพียงสู่สากล

ข่าวจากเรา

735

24.07.2561

พอเพียงสู่สากล UNESCO Education 2030

พอเพียงสู่สากล

ข่าวจากเรา

720

16.07.2561

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทพพ.6

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

842

prev
next

19.10.2561

โรงเรียนพอเพียงสู่สากล

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

icon-eye 792

19.10.2561

พอเพียงสู่สากล

พอเพียงสู่สากล

ข่าวจากเรา

icon-eye 487

19.10.2561

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการก้าวไปของ "เซ็นทรัล ทำ"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

icon-eye 556

19.10.2561

พอเพียงสู่สากล

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

icon-eye 494

19.10.2561

พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง ทพพ. 8

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

icon-eye 1,058
1 2 3 4 5 ... 13