videobutton

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2787-7033-4

อื่นๆ
videobutton

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ปี 2558

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ระดับประเทศ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
videobutton

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2558

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning : Sufficiency Living)" 9 - 11 ตุลาคม 2558

เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

วิดีโอจากการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

video

เพลง รวมใจคนพอเพียง
video

เพลง ความพอเพียง
video

SSA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
video

SSA โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
video

SSA โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
video

SSA โรงเรียนบ้านคลองยาง
video

สื่อศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
video

ผลการดำเนินงานศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ปี 2559
video

รายการแจ๋ว แฟมิลี่ ตอน โรงเรียนพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา
video

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
video

ค่ายพอเพียงจิตอาสา คัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
video

วีดีทัศน์ การอบรมปฏิบัติการและถอดบทเรียน "ลับให้คม บ่มให้ลึก"
12