จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 432 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

1

Life is beautiful HELLO! 5

2

KINNAREE 20

3

LIPS 9

4

เปรียว -

5

SAWASDEE -

6

อนุสาร อสท. 45

7

อนุสาร อสท. 50

8

วารสารข้าราชการ 51

9

น่านฟ้า 3

10

น่านฟ้า 3