เนื้อหาย่อ

กรณีศึกษา "การใช้ปรัชญาพอเพียง" สู่ "หลักนิติธรรม" เพื่อลดการข่มเหงรังแกกันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

กรณีศึกษา "การใช้ปรัชญาพอเพียง" สู่ "หลักนิติธรรม" เพื่อลดการข่มเหงรังแกกันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
list1