เนื้อหาย่อ

THE VISIONARY

ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะมาเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ตั้งใจ
บอกเล่าเรื่องราวของนักฝันคนหนึ่งที่มองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์รูปแว่นตาบนหน้าปก คือตัวแทนในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่ไม่ได้มหัศจรรย์พันลึก ไม่ได้เปี่ยมด้วยอภินิหารตระการตา แต่เป็นมุมมองที่เกิดจากการท􀄘ำงาน เพราะเมื่อถอดเครื่องทรงยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะกษัตริย์ออกหมดแล้ว พระองค์ทรงเป็นเพียงแค่คนทำงานคนหนึ่งที่สั่งสมประสบการณ์ รวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า
สิ่งนี้เอง ที่เราเรียกว่า THE VISIONARY
list1