เนื้อหาย่อ

รั้วโรงเรียน เล่ม 3

มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นิตยสารรั้วโรงเรียน เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ที่ได้จากการทำงานของ 3 ศูนย์ภายใต้มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และเผยแพร่เรื่องราวของเครือข่าย ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยฉบับปฐมฤกษ์เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะออกปีละ 3 ฉบับ
list1