detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

นายวรุตษ์ เสนานนท์ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ เป็นตัวแทนของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจในการเข้าค่ายพัฒนานักเรียนทุน ที่โครงการทุนจัดขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในรายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

detail-img
detail-img
detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 เป็นตัวแทนของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img