รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ค้นหาเครือข่ายโรงเรียนพอเพียงที่สนใจ รู้จักกับโรงเรียนตัวอย่างการทำงานแห่งการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพแห่งความพอเพียง

เครือข่ายโรงเรียน

list1

พอเพียง

ตัวกรองเนื้อหา

ตัวกรองเนื้อหา


ชื่อโรงเรียน

ภูมิภาค

จังหวัด

ประเภท

ปีประกาศ

สังกัด

รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

มุกดาหาร

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๒๒

โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

บุรีรัมย์

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม.เขต ๓๒

โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

อุดรธานี

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพป.อุดรธานี เขต ๓

โรงเรียนกมลาไสย

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

กาฬสินธุ์

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๒๔

โรงเรียนกระแชงวิทยา

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๒๘

โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2555

สังกัด

สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนกระถุน

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2557

สังกัด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียนกระเทียมวิทยา

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

สุรินทร์

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2554

สังกัด

สพม. เขต 33

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

มหาสารคาม

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพป.มหาสารคาม เขต ๓

โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

นครราชสีมา

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๓๑