ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร ปี ขนาดไฟล์
Alternate Text

คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2561

ขนาดไฟล์

505 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การเรียน

ปี

2561

ขนาดไฟล์

547 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนโรงเรียนพอเพียงวิทยาคารอย่างยั่งยืน

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การเรียน

ปี

2561

ขนาดไฟล์

384 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนในโรงเรียนบ้านพอเพียง

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2561

ขนาดไฟล์

569 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

865 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ประกาศผลการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 1

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

818 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ข้อปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อรับการคัดกรอง สปล. ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 2

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

32.8 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

แบบประเมินตนเอง สปล. ปี 2560

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

644 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

PowerPoint อบรม ศน. ปี 2560 (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

2.63 MB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

PowerPoint บรรยาย v.3.3 (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

6.84 MB

ดาวน์โหลด