ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร ปี ขนาดไฟล์
Alternate Text

คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

865 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ประกาศผลการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 1

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

818 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ข้อปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อรับการคัดกรอง สปล. ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 2

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

32.8 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

แบบประเมินตนเอง สปล. ปี 2560

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

644 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

PowerPoint อบรม ศน. ปี 2560 (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

2.63 MB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

PowerPoint บรรยาย v.3.3 (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

6.84 MB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ใบงานที่ 1 กิจกรรม Check-in (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

193 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ใบงานที่ 2 ทบทวน ปศพพ คู่ (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

54 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ใบงานที่ 3 เวทีเสวนา (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

157 KB

ดาวน์โหลด
Alternate Text

ใบงานที่ 4 กิจกรรมตลาดนัด ปศพพ. (อบรม ศน.)

Alternate Text

ประเภทเอกสาร

Alternate Text เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

152 KB

ดาวน์โหลด