24.08.2561

รร.ไทยรัฐ๗ มาศึกษาดูงาน

รร.ไทยรัฐ๗ มาศึกษาดูงาน

อบรมขยายผล เตรียมความพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ อีกมุมหนึ่งวันนี้ขยายผลการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ สพม.เขต ๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนสูง

รร.ไทยรัฐ๗ มาศึกษาดูงาน
รร.ไทยรัฐ๗ มาศึกษาดูงาน
detail-img

เตรียมพร้อมประเมินสถานพอเพียง

detail-img
รร.ไทยรัฐ๗ มาศึกษาดูงาน
รร.ไทยรัฐ๗ มาศึกษาดูงาน
×