27.03.2561

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน แจกทุนการศึกษาเรียนดี

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>โรงเรียนบ้านโนนสูง ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน แจกทุนการศึกษาเรียนดี รางวัลที่ 1-3 และชมเชย ทุกห้องเรียน
ชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน
detail-img

โรงเรียนบ้านโนนสูง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คนที่จบการศึกษา

detail-img
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน แจกผลการเรียนนักเรียน
×