09.03.2561

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ

โรงเรียนบ้านโนนสูงจัดค่ายเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>โรงเรียนบ้านโนนสูงจัดค่ายเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ฝึกการเรียนรู้เรื่องเงื่อน ฝึกการเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้น การผจญภัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
detail-img

ฝึกให้เด็กมีความอดทน และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้

detail-img
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
×