08.03.2561

ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูจาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี อบรมศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนพอเพียง ตามแนวทางของโรงเรียนบ้านโนนสูง

ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
×