26.02.2561

ทอดผ้าป่าสามัคคี

ทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนบ้านโนนสูงร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา นำทีมโดยท่านนพดล งามเหลือ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายอำเภอนาดี ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสูง ศิษย์เก่า บ.kpc บ.ซีฟาร์ บ.ฮิตาชิอินดัสเตรียล อบต.นาดี ฟาร์มโคกอุดม สุภาฟาร์ม สุบินฟาร์ม ฟาร์มอนุพงษ์ ร้านกรีนเฮ้าส์ และทุกๆ ฟาร์ม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับผ้าป่าสามัคคีจากคณะสงฆ์วัดตะพาน กทม.

ทอดผ้าป่าสามัคคี
ทอดผ้าป่าสามัคคี
detail-img

โดยการนำของพระมหาสมบุญ สิทธิญาโน พระธรรมฑูต วัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ และพระปลัดสุดใจ สุรปัญโญ ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีพอเพียงเพื่อสร้างถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนสูง

detail-img
ทอดผ้าป่าสามัคคี
ทอดผ้าป่าสามัคคี
×