โรงเรียนเชียงกลาง
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคเหนือ
สังกัด สพม.เขต 37
ช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 3
ที่อยู่ 87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
ชื่อผู้บริหาร นายจรัส ลำทา
จำนวนครู 50 คน
จำนวนนักเรียน 724 คน
เบอร์โทรศัพท์ 054753249
อีเมลโรงเรียน ckp57school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.ckp.ac.th/
อีเมลผู้ดูแล ratchapon_c@live.com

เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา กล้าหาญ ทำงานเก่ง เคร่งคุณธรรม