โรงเรียนบ้านหัววัง
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหัววัง

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคกลาง
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ช่วงชั้น 3
ที่อยู่ หมู่ 10 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
ชื่อผู้บริหาร นางสาวสุภาวดี มิสุนา
จำนวนครู 18 คน
จำนวนนักเรียน 326 คน
เบอร์โทรศัพท์ 035-495480
อีเมลโรงเรียน banhuawang@gmail.com
เว็บไซต์
อีเมลผู้ดูแล maneenana1234@gmail.com

สร้างเด็กให้เป็นคนดี ด้วยวิถีความพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี มีศักดิ์ศรีสู่สังคมโลก