10.08.2561

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.วัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div> วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป คณะครูโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กจ.4 เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
×