โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคเหนือ
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ช่วงชั้น ก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ 91/4 หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60170
ชื่อผู้บริหาร นายพนม จันทร์ดิษฐ
จำนวนครู 18 คน
จำนวนนักเรียน 186 คน
เบอร์โทรศัพท์ 0810436370
อีเมลโรงเรียน
เว็บไซต์ www.bannongphi.ac.th
อีเมลผู้ดูแล poramats88@gmail.com

หนองไผ่พอเพียง