09.02.2560

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตพศ.

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตพศ.

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน

" น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หลักสากล นำคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาได้รับเกียรติจากคณะท่านธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล
เป็นประธานประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำความปิติยินดีต่อคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตพศ.
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตพศ.
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตพศ.
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตพศ.
×