10.02.2560

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อรำลึกถึงความสำของวันสำคัญของศาสนา

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา นักเรียนได้รับฟังธรรมจากพระปลัดจริน เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย คำสอนดังกล่าวนักเรียนสามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของนักเรียน นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
detail-img

หลักธรรมคำสอนน้อมนำชีวิต

detail-img
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
×