16.02.2560

ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ.

ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ.

ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ศพศ.ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง สพป ชม.3 และ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด สพป ชม.1 จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ.
ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ.
ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ.
ต้อนรับหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน ปศพพ.
×