09.02.2561

ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.

ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.

กิจกรรมการลงพื้รที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>ระหว่างวันที่ 7 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 9 ก.พ. 2561 นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผปภ.ตอ/น ศสพ.มยส.และคณะกรรมการประเมิน สถพ.ให้เป็น ศรร ลงพื้นที่ ประเมินฯ ที่ รร.ศรีสงครามวิทยา สพม. 19 เลย และโรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู

ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.
ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.
ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.
ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนให้เป็น ศรร.
×