06.01.2561

การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3

การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3

นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผปภ.ตอ/น.

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันเสาร์ที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผปภ.ตอ/น. น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศน.สพป.ขก.เขต ๒. ดร.สรัญญา บุดดา.ผอ.ศรร.บ้านแก่งเกลี้ยง และ นส.นัฎชริดา รังหุพันธ์ ครู สปล.บัวใหญ่พิทยาคม มาร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3 ที่ สปล..ราชประชานุเคราะห์ 50 โดยท่าน ดร.อภิชา ธีรพันธ์ ผอ.รร.อนุเคราะห์สถานที่

การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3
การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3
การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3
การจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ.และการจัดทำแผน version 3.3
×