วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคใต้
สังกัด การอาชีวศึกษา
ช่วงชั้น ปวช. , ปวส.
ที่อยู่ 214 ม.6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ชื่อผู้บริหาร นายชนสรณ์ จิตภักดี
จำนวนครู 41 คน
จำนวนนักเรียน 215 คน
เบอร์โทรศัพท์ 074617187
อีเมลโรงเรียน
เว็บไซต์ www.knicec.ac.th
อีเมลผู้ดูแล

วิชาการล้ำเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำชุมชน