โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคกลาง
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 2
ที่อยู่ ม.4 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ชื่อผู้บริหาร นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
จำนวนครู 13 คน
จำนวนนักเรียน 145 คน
เบอร์โทรศัพท์ 0819866378
อีเมลโรงเรียน sainee240706@gmail.com
เว็บไซต์ http://71102450.thaischool.in.th/
อีเมลผู้ดูแล idra.ailada@gmail.com

โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ใช้สมประโยชน์