โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพม.20
ช่วงชั้น 4
ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ชื่อผู้บริหาร นางธิดาวรรณ นาคเสน
จำนวนครู 87 คน
จำนวนนักเรียน 1017 คน
เบอร์โทรศัพท์ 042123115
อีเมลโรงเรียน admin@upk.ac.th
เว็บไซต์ www.upk.ac.th
อีเมลผู้ดูแล panisara@upk.ac.th

ริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา รู้คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง