11.03.2560

ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน วันปัจฉิมนิเทศ

ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน  วันปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน" ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน สร้างความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรม -บูมอำลาสถาบัน -เข็มกลัดดอกไม้ แทนใจเมื่อจบ -ขับขานประสานเพลงมาร์ชม่วง-เหลือง -บายศรีสู่ขวัญ เพิ่มพลังชีวิต
-แห่กัณฑ์หลอน อนุสรณ์รุ่น

ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน  วันปัจฉิมนิเทศ
ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน  วันปัจฉิมนิเทศ
detail-img

พิธีอำลาสถาบัน
ราชพฤกษ์ผูกพัน ช่อที่ ๔๑

detail-img
ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน  วันปัจฉิมนิเทศ
ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน  วันปัจฉิมนิเทศ
×