13.02.2560

ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์ ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร.

ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์ ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร.

รวมพลังเป็นหนึ่ง งานเราจึงสำเร็จ

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจเทพื้นอาคารเรียน

ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์ ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร.
ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์ ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร.
detail-img

รู้หน้าที่ มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน

detail-img
ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์ ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร.
ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์ ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร.
×