โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2
ช่วงชั้น ประถมศึกษา
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ถนนประชาชื่น ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
ชื่อผู้บริหาร นายมานะ ครุธาโรจน์
จำนวนครู -30 คน
จำนวนนักเรียน 700 คน
เบอร์โทรศัพท์ 044391194
อีเมลโรงเรียน
เว็บไซต์ www.maneerach.ac.th/
อีเมลผู้ดูแล tt_amp@hotmail.com

รู้หน้าที่ มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน