08.11.2560

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
×