28.08.2561

โครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์

โครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.สถาบันบริหารวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) จัดโครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 3

โครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์
โครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์
โครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์
โครงการนักคิดจิตวิทยาศาสตร์
×