08.11.2560

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จิตอาสากับการบริจาคทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน

นักศึกษามหาวิทยาบลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาเอกภาษาจีน , สาขาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) ผู้อำนวยการสถานศึกษานายอำนาจ บุตรโต ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยนางเบญจพร ตาทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
×