05.10.2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี

ผู้บริหารสำนักงาน สพป.อุดรธานีเขต3 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3 อำเภอหนองหาน

โรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี) ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงาน สพป.อุดรธานีเขต3 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี) พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมาเข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี
×