06.10.2560

NEXT PLC

NEXT PLC

นายอำนาจ บุตรโต นำทีมวิชาการสถานศึกษาพอเพียงเข้ารับการอบรม NEXT PLC

ท่านผู้อำนวจการโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) นำทีมวิชาการโรงเรียนเข้ารับการอบรม NEXT PLC ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นำทีมโดยนางณภัทร เกี้ยวกลาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนกับ นางเสงี่ยม ฤทธิ์จอหอ ตัวแทนครูผู้สอน

NEXT PLC
NEXT PLC
NEXT PLC
NEXT PLC
×