31.08.2560

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

นายอำนาจ บุตรโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดป่าจิตตสามัคคี)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดป่าจิตตสามัคคี) เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เข้าประเมินโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
detail-img

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)

detail-img
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
×