17.07.2560

อบรมบุคลากรครูแนะแนวโรงเรียนพอเพียง

อบรมบุคลากรครูแนะแนวโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)

นางบงกช ปลอดกระโทก ครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560

อบรมบุคลากรครูแนะแนวโรงเรียนพอเพียง
อบรมบุคลากรครูแนะแนวโรงเรียนพอเพียง
อบรมบุคลากรครูแนะแนวโรงเรียนพอเพียง
อบรมบุคลากรครูแนะแนวโรงเรียนพอเพียง
×