โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด เทศบาลนครราชสีมา
ช่วงชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่อยู่ 205/1 ถนนมิตรภาพ 20 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้บริหาร นายอำนาจ บุตรโต
จำนวนครู 31 คน
จำนวนนักเรียน 375 คน คน
เบอร์โทรศัพท์ 044213293
อีเมลโรงเรียน Tessaban52560@gmail.com
เว็บไซต์ jitta.ac.th
อีเมลผู้ดูแล krutoob_2512@yahoo.com

วินัยดี มีวิชา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาชุมชน