08.09.2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>นางสาวโสภิตา ชัยพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด ได้ผ่านการคัดกรองและคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 จาก ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561
detail-img

นางสาวโสภิตา ชัยพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด ได้ผ่านการคัดกรองและคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 จาก ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นผู้มอบทุนให้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง

detail-img
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 8 ปี 2561
×