06.02.2561

ได้เข้าร่วมโครงการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเล

ได้เข้าร่วมโครงการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเล

รับถ้วยรางวัลจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

วันที่ 27 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมโครงการ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม" ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในการร่วมทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะใต้ทะเล และทำซังเชือกสร้างบ้านปลาในทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่ง

ได้เข้าร่วมโครงการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเล
ได้เข้าร่วมโครงการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเล
detail-img

รับถ้วยรางวัลจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินของเรา”โครงการ ฉลอง 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษาราชินีศรีแผ่นดิน ระดับมัธยม

detail-img
ได้เข้าร่วมโครงการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเล
ได้เข้าร่วมโครงการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเล
×