06.02.2561

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดทองทั่ว จ.จันทบุรี

23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดทองทั่วศึกษาดูงาน พระภิกษุวัดทองทั่ว ผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน 25 คนมาศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และการนำเสนอผลงานของนักเรียนแกนนำพอเพียง

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
detail-img

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดทองทั่ว จ.จันทบุรี

detail-img
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
×