06.02.2561

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ จ.จันทบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน 20 คน และคณะนักเรียน 110 คน จากโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ได้มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
×